Lista documentelor de interes public a Casei Artelor “Dinu Lipatti”

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau Citește în continuare


Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate

conform art. 5, alin. 1, lit. H din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public modificată si completată Adeverinţe Borderouri de expediere corespondenţă Buletin informativ conform Legii nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public modificată şi completată Chestionare Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă Citește în continuare


Modalitățile de contestare

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.   Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, persoana lezată în drepturile sale se Citește în continuare