Formular de inscriere

Formular de înscriere

Programul „I Love Lipatti Junior” 

Cursuri de pian clasic

Declar că am luat la cunoștință de cuprinsul Regulamentului de organizare al Programului „I Love Lipatti Junior” și sunt de acord cu acesta. Sunt de acord ca fotografiile şi înregistrările audio - video din timpul cursurilor să aparțină în exclusivitate organizatorului și să poată fi difuzate numai cu acordul acestuia, fără ca subsemnatul să emită orice fel de pretenții pentru aceastea.
Prin prezenta declar ca sunt de acord ca subsemnatul/ fiul meu /fiica mea / minorul / minora aflat/a sub tutela mea sa participe la cursurile desfasurate in cadrul Programului educativ „I Love Lipatti – Junior” organizat de institutia publica Casa Artelor Dinu Lipatti.

Nota: Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru completarea bazei de date și pentru asigurarea comunicarii cu parintii / tutorii. Lipsa acordului utilizarii datelor cu caracter personal limiteaza accesul la informatii referitoare la Programul „I Love Lipatti – Junior”

Informare: Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Casa Artelor Dinu Lipatti in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679, in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa semnata si datata trimisa pe adresa institutiei Casa Artelor Dinu Lipatti.

Prezentul Acord reprezinta Anexa si parte integranta din Fisa de inscriere.