Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate

conform art. 5, alin. 1, lit. H din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public modificată si completată

 1. Adeverinţe
 2. Borderouri de expediere corespondenţă
 3. Buletin informativ conform Legii nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public modificată şi completată
 4. Chestionare
 5. Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă
 6. Corespondenţă
 7. Condica de prezenţă
 8. Decizii emise de directorul institutiei
 9. Declaraţii obligaţii de plată la bugetul de stat
 10. Documentaţii în vederea realizării de achiziţii
 11. Documente contabile: bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont execuţie cheltuieli, cont execuţie venituri
 12. Documente privind organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională
 13. Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor
 14. Dosare de achiziţie publică
 15. Dosare de cercetare a accidentelor de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 16. Dosare profesionale
 17. Documente justificative, angajamente bugetare şi legale, ordonanţări de plată
 18. Dosare juridice aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care instituția este parte
 19. Informaţii privind proiectele internaţionale în care instituția are calitatea de aplicant principal sau partener
 20. Informare din domeniul de competenţă al fiecărui compartiment, în vederea întocmirii
 21. Raportului anual de activitate pe baza Legii nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public modificată şi completată
 22. Informări
 23. Materiale de informare în domeniul de activitate
 24. Note, puncte de vedere, observaţii
 25. Petiţii
 26. Proceduri operaţionale şi de sistem
 27. Protocoale şi alte documente de cooperare și parteneriat
 28. Protocoale de colaborare cu diferite autorități și instituții publice
 29. Rapoarte şi analize
 30. Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media
 31. Referate
 32. Registre de evidenţă
 33. Registre intrare – ieşire corespondenţă
 34. Regulamentul intern
 35. Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al aparatului propriu
 36. Situaţii nominale ale posturilor si personalului pe compartimente
 37. Situaţii statistice periodice privind domeniul de activitate
 38. State de funcţii
 39. Statele de salarii

 

File name : LISTA-CUPRINZÂND-CATEGORIILE-DE-DOCUMENTE-PRODUSE-ŞI.pdf